WAT DOET JUA?WHAT DOES JUA DO?CHE COSA FA JUA?

Veilige omgeving
JUA biedt een veilige omgeving waar de meisjes de kans krijgen om te leren omgaan met het opgelopen trauma.

wat-doet-Jua-A

Medisch onderzoek
Dat bestaat uit o.a. een HIV en zwangerschap test en een algeheel medisch onderzoek.
Bij vroege zwangerschappen zorgt JUA voor medische begeleiding en een veilige bevalling in kraamkliniek of ziekenhuis.

Counseling
– de meisjes leren om te gaan met het opgelopen trauma
– de meisje krijgen info over kinderrechten
– de meisjes leren verantwoordelijkheid te nemen over hun leven.
– leren om voor hun kind te zorgen

JUA stimuleert en motiveert de meisjes om ( weer ) naar school te gaan of om een vak te leren.

JUA volgt de meisjes wanneer ze weer thuis zijn voor tenminste een jaar, om zeker te zijn dat het goed gaat en waar nodig bij te sturen of hulp te bieden.JUA offers a safe environment where girls learn how to deal with their past and traumas.

wat-doet-Jua-A

Medical research
The medical research involves a full body check including an HIV and pregnancy test. JUA makes sure the girls get all the medical support they need as well as a safe delivery in a local clinic or the hospital if necessary.

Counseling
– The girls learn how to deal with their traumas
– The girls learn about children’s rights
– The girls learn how to act responsible and take responsibility for their own actions
– The girls are thought how to take care of their children

JUA encourages the girls to go (back) to school or to learn a trade.

When the girls have completed the programme in JUA, in most situations they go back home. JUA visits and monitors them for at least one year after leaving to make sure they are doing well and to offer help if needed.Ambiente sicuro
JUA fornisce un ambiente sicuro in cui le ragazze hanno la possibilità di imparare ad affrontare il trauma.

wat-doet-Jua-A

Ricerca medica
Consiste tra l’altro di un test per l’HIV, un test di gravidanza e un controllo medico generale. In caso di gravidanze precoci JUA fornisce assistenza medica e un parto sicuro nell’ospedale di maternità

Assistenza
– le ragazze impareranno ad affrontare i loro traumi
– le ragazze impareranno sui diritti dei bambini
– le ragazze impareranno ad assumere la responsabilità per la loro vita.
– le ragazze Impareranno a prendersi cura dei loro figli

JUA stimola e motiva le ragazze a ritornare a scuola o per imparare un mestiere.

JUA segue le ragazze quando tornano a casa per almeno un anno per assicurarsi che stiano bene e, se necessario, offrire aiuto.