PROBLEMATIEKPROBLEMSPROBLEMATICA

problematiekA

Uithuwelijken
Uit ervaring is gebleken dat economische afhankelijkheid een deel van de problematiek veroorzaakt. Geld is een grote motivatie om het meisje op jonge leeftijd uit te huwelijken zodat de familie niet meer de financiële verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Ook ontvangt de familie een bruidsschat voor het meisje van de toekomstige echtgenoot. Het meisje heeft hierin geen enkele zeggenschap. In Kenia zijn huwelijken onder de 18 jaar verboden, helaas gebeurt dit nog op grote schaal.

Vroege zwangerschappen
Een groot deel van de meisjes die bij JUA opgevangen worden blijkt zwanger. Deze zwangerschappen zijn vaak het gevolg van een verkrachting en/of uithuwelijking. Gezien de jonge leeftijd van de meisjes is de kans op complicaties bij een zwangerschap en bevalling groot.

Verdachten
Als een kind word uitgehuwelijkt en/of verkracht kunnen er signalen vanuit de gemeenschap (buren, kerk, school) komen. Als de signalen de kinderbescherming bereiken ondernemen zij actie in de vorm van onderzoek naar de situatie in samenwerking met de politie.
Wanneer er sprake is van een uithuwelijking en/of verkrachting doet de kinderbescherming aangifte bij de politie en neemt het meisje mee, en de verdachte wordt opgepakt. Vervolgens doen zij een verzoek aan JUA om het meisje op te nemen.
De kinderbescherming blijft het strafrechtelijk proces van het meisje volgen.
Uit ervaring is gebleken dat de verdachte vaak op borgtocht wordt vrijgelaten en vervolgens vlucht.problematiekA

Pre-arranged marriages
Experience shows that financial dependency is one of the reasons the girls are faced with their problems. Money is a huge motivation to force a girl into a pre-arranged marriage because it ends the family’s responsibility to take care of the girl financially. The family also receives a dowry for giving her away to her future husband. The girl has no say in this matter. In Kenya arranged marriages under the age of eighteen are forbidden. Unfortunately, it still happens a lot.

Early pregnancies
Most of the girls are pregnant when they come to JUA. These pregnancies often are the result of rape and/or pre-arranged marriages. Because of their early age there is a higher chance of complications during labour.

Suspects
Signals that a girl is forced into a pre-arranged marriage or was raped can come from their community (neighbours, church, school). When those signals reach the Child Protective Service, together with the police they start an investigation into the matter. In case of an arranged marriage or rape they report the incident at the police station. After that the Child Protective Service asks JUA to take care of the girl.

The Child Protective Service monitors what happens in the criminal case. Experience has shown most suspects are released on bail. After that they flee from the area.problematiekA

Matrimoni precoci
L’esperienza ha dimostrato che la dipendenza economica è una delle cause principali del problema. Il denaro è una grande motivazione per far sposare la ragazza quando è ancora molto giovane in modo che la famiglia non dovrà più sopportare la responsabilità finanziaria per la bambina. La famiglia inoltre riceve la dote dal futuro marito della ragazza. Su tutto questo la ragazza non ha nessun controllo. In Kenya i matrimoni sotto i 18 anni sono proibiti, ma purtroppo succede su larga scala.

Gravidanze precoci
Una grande parte delle ragazze è incinta. Queste gravidanze sono spesso il risultato di stupro e / o matrimonio precoce. Visto la giovane età delle ragazze ci sono dei grandi rischi di complicazioni durante la gravidanza e il parto.

Sospetti
In caso di matrimonio forzato o stupro ci possono provenire segnali dalla comunità (vicini, la chiesa, la scuola). Quando i segnali raggiungono i servizi sociali, loro agiranno con una ricerca sulla situazione in cooperazione con la polizia. Denunciano alla polizia, porteranno via la ragazza e in molti casi il sospetto verrà arrestato. Poi richiedono a JUA a prendere la ragazza. I servizi sociali continuano a seguire il processo penale. L’esperienza ha però dimostrato che l’imputato spesso viene rilasciato su cauzione dopo di che fugge.