VISIE

JUA is het enige rescue center in het Malindi district. Door de grote behoefte aan het opvangen van mishandelde meisjes zal JUA in de toekomst moeten uitbreiden. In de afgelopen jaren is gebleken dat sommige meisjes na het volgen van het programma geen veilige plaats en/of familie hebben waar zij verder kunnen met hun leven. Dit heeft als gevolg dat zij JUA niet kunnen verlaten. JUA kan op deze manier niet voldoende doorstromen.

JUA zou graag een verblijfshuis willen realiseren waar de meisjes tenminste tot hun 18e jaar veilig kunnen verblijven waarbij het accent ligt op het verder ontwikkelen van zelfstandigheid.

visieA

JUA wil ook in de toekomst een naaischool starten waar de meisjes het vak leren met als docent een JUA meisje die de naaiopleiding voltooid heeft. Er zal grond gekocht moeten worden waarop een groter huis en school gebouwd kan worden. Structurele sponsors en giften zijn hiervoor onmisbaar. Het is belangrijk dat de meisjes economisch zelfstandig worden om voor zichzelf te kunnen zorgen en onafhankelijk zijn. Afhankelijkheid op economisch gebied is een groot deel van de problemen van de meisjes in JUA maar ook in heel Kenia.