DOELGROEP

JUA is een rescue center voor meisjes die het slachtoffer zijn van mishandeling.

doelgroepA

De meisjes die worden opgevangen in JUA rescue center kunnen het slachtoffer zijn van:
– Gedwongen huwelijk op jonge leeftijd
– Seksueel misbruik
– Sekstoerisme
– Vroege zwangerschap
– Lichamelijke en geestelijke mishandeling