ANBI

anbi_logo

Naam instelling: Stichting JUA Children’s Home.  (JUA Rescue Centre)

Het RSIN/fiscaal nummer: 8277.89.334

De contactgegevens: info@stichtingjua.org

De doelstelling: Fondsenverwerving tbv. het JUA Rescue Centre in Kenia (Watamu, District Malindi) een CCI (Charitable Children Institution) inschreven in de openbare registers van de Republiek Kenia

Het beleidsplan: zie het plan

De bestuurssamenstelling: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
De namen van de bestuurders:
Peter M. Mak | voorzitter
Monique van der Zijde | secretaris
Ad Koekman | penningmeester

Het beloningsbeleid: Niemand ontvangt enige beloning. Alle voorkomende werkzaamheden worden geheel vrijwillig verricht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het jaarverslag 2011

DEF-Jaarverslag_2011

Financiële verantwoording: zie het jaarverslag 2012, hoofdstuk 4

Jaarverslag_2012